Kategorier
Pallställ

Pallställ ger ordning och reda

Om ditt företag har expanderat och utrymmet på lagret börjar bli alltför trångt, kan en investering i pallställ vara en bra åtgärd som löser problemet.

I ett företag som växer kan lagerutrymmen bli en bristvara. Den som startar ett nytt företag med produktion prioriterar oftast av naturliga skäl lokalerna där maskiner ska ticka och gå och göra jobbet. Men efterhand som bolaget växer börjar kravet på lager att bli påtagligt. Det måste finnas plats för inkommande komponenter och de färdiga produkterna måste lagras i avvaktan på utleverans.

I en modern fabrik läggs det mesta på pallar. Palläggning är ett måste för effektiv och säker lagring och hantering. I en fabrik kör gaffeltruckar fram och tillbaka och det gäller att se upp för anställda och besökare. Risken för olyckor är påtaglig om pallar står huller om buller på ett fabriksgolv. Dessutom är det svårt för en truckförare att manövrera på ett sådant lager och inte minst är det svårt att hitta bland alla pallar.

När lagring på ett fabriksgolv börjar bli svårhanterlig är det förmånligt att ha en rejäl takhöjd. Då kan problemen lösas med hjälp av pallställ eller pallställage. Pallställ är ett effektivt sätt att få ordning och reda på ett lager. Olika komponenter och färdiga produkter får bestämda platser och en truckförare får lätt att hitta. Och visst blir den fysiska inventeringen enklare om var sak har sin plats på lagret!

Begagnade eller nya pallställ

Du är fabrikschef på ett industriföretag som tillverkar produkter för återvinningsanläggningar. Bolaget är relativt nystartat och tillverkningen består av att skära och bocka plåt. Och tillverkningen sker med moderna maskiner med hjälp av robotar och med laserverktyg. Inkommande komponenter består främst av stålplåt som ligger på pall. Sådana pallar är tunga och de får stå på fabriksgolvet. De färdiga produkterna är mer voluminösa men kan ställas på pallar av olika format.

Företaget utvecklas positivt och utrymmet i fabriken börjar tryta. Produktionen sker i en äldre byggnad med högt i tak. På ett möte med företagsledningen nämner du att lagret börjar bli svårhanterligt. “Vi har ju högt i taket och kan vi inte bygga ett entresolplan?” föreslår företagets verkställande direktör. “Då kan vi ju ha lagret av färdiga produkter på en mellanvåning och du får plats med inkommande pallar på golvet”, menar han.

Du är tveksam till förslaget och menar att inköp av pallställ är ett bättre alternativ. “Vi kan ju börja med att satsa på begagnade pallställ för att hålla investeringarna inom rimliga gränser”, föreslår du. “Vi kan till och med nöja oss med att hyra pallställ och när vi ser att det fungerar kan vi investera i egna pallställage som är skräddarsydda för vår tillverkning”.

Säkra pallställ

Företagsledningen gillar ditt förslag och du får i uppdrag att utvärdera olika alternativ till pallställ. Visst är företagets ekonomi viktig men en arbetslokal måste vara säker. Och kraven på pallställs säkerhet har högsta prioritet. Era pallställ ska stå på ett asfaltgolv och ställen ska ha asfaltsfot så att tyngden fördelas jämnt över golvet. Det finns självklart risk att ett pallställ kan köras på av någon form av fordon. Därför ska det finnas skydd för pelare, stolpar och gavlar.

En truckförare kan ha skymd sikt och ibland finns det risk för att en pall skjuts för långt in på pallstället. Ett genomskjutningsskydd förhindrar en sådan olycka. Det får aldrig finnas risk för att produkter rasar ner från ett pallställ. På ryggar och gavlar på pallställ kan man därför montera skyddsnät.

Du går igenom alla frågor kring säkerhet och ekonomi med en välrenommerad leverantör av pallställ. Företaget har en bred erfarenhet av sådana frågor och givetvis får du även möjlighet att besöka några av leverantörens referensanläggningar.

För mer information och tips för dig besök: pall-ställ.se